Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt

In deze arbeidsmarktupdate wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkeling van verschillende arbeidsmarktindicatoren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een centraal begrip in deze rapportage is ‘arbeidsmarktwaarde’. Dit is een door Intelligence Group ontwikkelde indicator die op individueel en functiegroepniveau een objectivering geeft voor de mate waarin personen bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hoe hoger de score, hoe beter de bemiddelbaarheid c.q. aantrekkelijkheid voor werkgevers. Tegelijkertijd impliceert deze aantrekkelijkheid ook de wervingshaalbaarheid. Wie is momenteel aantrekkelijk op de arbeidsmarkt? Welke groepen zullen juist grote moeite ondervinden
wanneer zij op zoek gaan naar (ander) werk? Wat betekent dit voor werkgevers?

Intelligence Group, mei 2014  Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Q1-2014