Solliciteren kun je leren – 8 Skype sollicitatietips van SUSA

Trends in werving en selectie

Vijftien jaar geleden waren papieren media een belangrijk communicatiekanaal voor recruiters. Er werd veel geadverteerd door uitzendbureaus en werkgevers, in kranten en arbeidsmarktbladen als Intermediair – een magazine dat inmiddels alleen nog online bestaat en samen met VK Banen een vacaturesite exploiteert. Ook databases waren in die periode nog tamelijk onderontwikkeld.

De komende jaren – en dat geldt ook voor de contactcentersector – zullen nagenoeg alle onderdelen van het werving- en selectieproces online worden uitgevoerd. De drivers hiervoor zijn duidelijk: je moet daar zijn, waar je doelgroep vertoeft; digitale processen functioneren sneller, goedkoper en qua performance transparanter, want alles is meetbaar. Die meetbaarheid wordt belangrijker naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt en de concurrentie in online werving en selectie toeneemt.

Online recruitment volgens SUSA – case 23 uit het boek #Contact

SUSA is een van de oudste uitzendbureaus van Nederland (opgericht in 1947 in Utrecht). Het bureau heeft zich gespecialiseerd in het leveren van flexibel inzetbare pools van hbo- en wo-studenten voor met name de klantcontactsector en backoffice. In enkele jaren tijd is het bedrijf veranderd van een traditioneel uitzendbureau met vijftien vestigingen in een 100 procent online organisatie.

Een kandidaat kan zich online inschrijven bij SUSA en levert daarbij zelf alle gegevens aan of de kandidaat wordt door SUSA benaderd via de crowd recruitment tool (zie pagina XX). Na die online registratie vindt een eerste screening plaats. De volgende selectieronde is een intakegesprek via Skype. Een fysieke ontmoeting is nodig omdat SUSA als arbeidsmarktpartij de identiteit van de kandidaat moet controleren. De gegevens die door de student ingevoerd zijn, worden samengevoegd tot een document ‘arbeidsovereenkomst fase A’. Ook andere benodigde documenten, zoals de loonbelastingverklaring en de pensioenverklaring worden geautomatiseerd met de juiste informatie geladen. De student kan al deze documenten op het scherm lezen of bekijken, daarna tekent hij of zij voor akkoord. Dit online accorderen gaat via een beveiligd webportal op de computer, laptop of smartphone. Er wordt een notificatie per e-mail verstuurd naar de student, met de mededeling dat er documenten voor hem/haar klaarstaan om te lezen en bij akkoord te ondertekenen. Zodra alle pagina’s gelezen zijn, klikt de uitzendkracht op ‘ja, ik ga akkoord’ en ontvangt de uitzendkracht een sms met een unieke TAN-code. Met het invullen van deze TAN-code wordt de digitale handtekening rechtsgeldig geplaatst en gaat het document via de cloud weer terug naar SUSA. De handtekening wordt digitaal toegevoegd aan alle documenten, die vervolgens als pdf’s naar het e-mailadres van de student worden verzonden. Daarmee komt er geen papier meer aan te pas, maar ook geen face-to-face contact. Alleen de allerlaatste stap, het fysiek controleren van de identiteit van de kandidaat aan de hand van een fysiek identiteitsbewijs, regelt SUSA bij de inlener. De digitale handtekening is internationaal rechtsgeldig. Met het digitaliseren van het volledige proces en het sluiten van de vijftien vestigingen is het geografische bereik van SUSA veranderd van lokaal naar (inter)nationaal.

Solliciteren via Skype

Een sollicitatiegesprek via Skype komt steeds vaker voor. Skype is namelijk snel, praktisch en scheelt reistijd en -kosten. Ook voor een digitaal sollicitatiegesprek moet je goed zijn voorbereid en je gepast kleden. SUSA geeft kandidaten acht handige tips:

1. ‘Kikkerfan001’ – een professionele Sype naam

2. Weg met die partyfoto – een professionele avatar

3. Test test – test de instellingen en de werking

4. Vermijd stoorzenders – zorg voor rust

5. Dress for succes  – zorg voor goede kleding

6. Check je omgeving – achtergrond is ook zichtbaar

7. Focus – concentreer

8. Lach! – wees open en professioneel

Meer weten: lees het blog van SUSA over solliciteren via Skype

 

Regels rond kwaliteitsmonitoring

Meeluisteren, mag dat? – Regels rond kwaliteitsmonitoring

Het meten van kwaliteit in een klantcontactcenter gebeurt met kwaliteitsmonitoring. Kwaliteitsmonitoring is het beluisteren, meekijken en beoordelen van interacties tussen de klant en een medewerker van een organisatie. Bij de invoering van kwaliteitsmonitoring komt een aantal juridische zaken kijken. Er zijn regels en wetten die nageleefd moeten worden bij het monitoren van klantcontact. In dit white paper van BRW Groep een uitgebreide toelichting op de verschillende regels rondom kwaliteitsmonitoring, meeluisteren en opnemen van gesprekken.

Auteurs: Paul van Ladesteijn en Jeske Prinsen, Managing consultants BRW Groep

Download pdf: Regels rond kwaliteitsmonitoring

Callcenterwoordenboek

Knipsel

 

Www.callcenterwoordenboek.nl is de ultieme verklarende woordenlijst binnen de callcenter branche.

Binnen de callcenterbranche is er veel sprake van specifieke vaktaal. Het Callcenter Woordenboek verklaart vakjargon, vaktermen, begrippen, definities en afkortingen uit de callcenter branche naar begrijpelijke informatie.

Direct een woord (of meerdere woorden) uit de callcenter branche opzoeken? Ga direct naar de zoekpagina.

how to – selectiegesprek

Het selectiegesprek is bedoeld om de match tussen organisatie, functie en kandidaat vast te stellen, op meerdere
fronten:
• beschikt de kandidaat over de juiste competenties, attitude en motivatie;
• past de kandidaat in het team (persoonlijkheid);
• past de kandidaat binnen de organisatie en past de organisatie bij de kandidaat: waarom kiest de kandidaat
voor de functie en waarom voor jouw organisatie?
Het doel is dus het gericht verzamelen van informatie, maar ook staat wederzijdse kennismaking voorop. Hoe beter
het selectiegesprek verloopt, des te beter beide partijen een beslissing kunnen nemen over de match.

Dit document geeft handvatten voor de aanpak van het selectiegesprek. 07 how to-selectiegesprek

how to – opzet inductieprogramma

De inductietraining of introductietraining is – na een zorgvuldige werving en selectie – de succesfactor om nieuw instromend personeel goed op te leiden en in te werken. In deze how to wordt een aantal onderwerpen beschreven die tijdens een inductietraining aan bod kunnen komen. 06 how to-opzet inductieprogramma.

Raadpleeg ook de checklist didactische vormen.

how to – exitinterview

Het exitinterview is een gesprek op basis van tweewegverkeer dat voor zowel manager als vertrekkende medewerker
meestal de laatste kans elkaar waardevolle feedback te geven. Die feedback kan bijdragen aan meer kennis
en inzicht in verloopoorzaken. In dit document vind je tips voor een structuur en een aanpak van het exitgesprek. 05 how to-exitinterview

how to – evaluatie opleidingen

Opleiders en trainers zien het gestructureerd evalueren van hun eigen programma’s en activiteiten vaak over het hoofd. De feedback die interne trainers verzamelen, beperkt zich in veel gevallen tot reactie-evaluatie. Deze vorm wordt ook wel als happiness sheets aangeduid: reacties van deelnemers, die iets zeggen over hoe de training door hen ervaren is. Deze feedback is onvoldoende concreet om de training inhoudelijk te kunnen verbeteren. De value for money-vraag (wat heeft deze training voor jouw organisatie opgeleverd) lijkt bij zowel in- als externe trainingen moeilijk te beantwoorden. Deze how to bevat een denkkader voor het nauwgezet evalueren van opleidingen en trainingen. 04 how to-evaluatie opleidingen