how to – evaluatie opleidingen

Opleiders en trainers zien het gestructureerd evalueren van hun eigen programma’s en activiteiten vaak over het hoofd. De feedback die interne trainers verzamelen, beperkt zich in veel gevallen tot reactie-evaluatie. Deze vorm wordt ook wel als happiness sheets aangeduid: reacties van deelnemers, die iets zeggen over hoe de training door hen ervaren is. Deze feedback is onvoldoende concreet om de training inhoudelijk te kunnen verbeteren. De value for money-vraag (wat heeft deze training voor jouw organisatie opgeleverd) lijkt bij zowel in- als externe trainingen moeilijk te beantwoorden. Deze how to bevat een denkkader voor het nauwgezet evalueren van opleidingen en trainingen. 04 how to-evaluatie opleidingen