how to – exitinterview

Het exitinterview is een gesprek op basis van tweewegverkeer dat voor zowel manager als vertrekkende medewerker
meestal de laatste kans elkaar waardevolle feedback te geven. Die feedback kan bijdragen aan meer kennis
en inzicht in verloopoorzaken. In dit document vind je tips voor een structuur en een aanpak van het exitgesprek. 05 how to-exitinterview