how to – opzet inductieprogramma

De inductietraining of introductietraining is – na een zorgvuldige werving en selectie – de succesfactor om nieuw instromend personeel goed op te leiden en in te werken. In deze how to wordt een aantal onderwerpen beschreven die tijdens een inductietraining aan bod kunnen komen. 06 how to-opzet inductieprogramma.

Raadpleeg ook de checklist didactische vormen.