how to – selectiegesprek

Het selectiegesprek is bedoeld om de match tussen organisatie, functie en kandidaat vast te stellen, op meerdere
fronten:
• beschikt de kandidaat over de juiste competenties, attitude en motivatie;
• past de kandidaat in het team (persoonlijkheid);
• past de kandidaat binnen de organisatie en past de organisatie bij de kandidaat: waarom kiest de kandidaat
voor de functie en waarom voor jouw organisatie?
Het doel is dus het gericht verzamelen van informatie, maar ook staat wederzijdse kennismaking voorop. Hoe beter
het selectiegesprek verloopt, des te beter beide partijen een beslissing kunnen nemen over de match.

Dit document geeft handvatten voor de aanpak van het selectiegesprek. 07 how to-selectiegesprek