Hoofdpunten Wet werk en zekerheid

Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving en omvat belangrijke wijzigingen met betrekking tot tijdelijke arbeidscontracten.
Het eerste deel van de wet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. De overige delen volgen op 1 juli 2015 en 1 januari 2016. In de pdf een overzicht van de hoofdpunten.  Ga naar de pdf

 

Van Nieuw naar Beter Werken

Bent u al over op Het Nieuwe Werken (HNW), gaat u ermee beginnen of is HNW binnen uw organisatie alweer een gepasseerd station? Veel organisaties hebben de afgelopen jaren de overstap gemaakt naar HNW, maar de geluiden over het succes wisselen.
Er zijn fervente voorstanders, met Microsoft als aansprekend voorbeeld, maar ook organisaties die HNW-maatregelen alweer (deels) terugdraaien, zoals Yahoo dat zijn personeel opriep om weer naar kantoor te komen. Ook op de werkvloer is men wisselend enthousiast, zo blijkt uit diverse onderzoeken. TNO en Profile Dynamics onderzochten de invloed van persoonskenmerken en drijfveren op HNW en laten zien waar organisatiebelangen en belangen van werknemers samen komen. In deze whitepaper zijn de resultaten uit dit onderzoek vertaald naar
vier praktische aanbevelingen die u helpen om niet alleen Nieuw maar vooral Beter te werken.

Profile Dynamics 2014 whitepaper_Het_Nieuwe_Werken

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt

In deze arbeidsmarktupdate wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkeling van verschillende arbeidsmarktindicatoren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een centraal begrip in deze rapportage is ‘arbeidsmarktwaarde’. Dit is een door Intelligence Group ontwikkelde indicator die op individueel en functiegroepniveau een objectivering geeft voor de mate waarin personen bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hoe hoger de score, hoe beter de bemiddelbaarheid c.q. aantrekkelijkheid voor werkgevers. Tegelijkertijd impliceert deze aantrekkelijkheid ook de wervingshaalbaarheid. Wie is momenteel aantrekkelijk op de arbeidsmarkt? Welke groepen zullen juist grote moeite ondervinden
wanneer zij op zoek gaan naar (ander) werk? Wat betekent dit voor werkgevers?

Intelligence Group, mei 2014  Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Q1-2014

 

Arbeid in callcenters

Callcenters verzorgen in opdracht van bedrijven en instellingen (een deel van) de marketing en/of service-contacten met de klanten van deze bedrijven en instellingen. Dit gebeurt met behulp van moderne telecommunicatie- en IT-faciliteiten. Het gaat daarbij om uiteenlopende
activiteiten zoals bijvoorbeeld het werven van klanten, afspraken maken, informatie geven en het afnemen van telefonische enquêtes. Callcenters zijn sterk in opkomst. Er is sprake van het ontstaan van een geheel nieuwe branche binnen de dienstensector. De callcenters leveren
forse aantallen nieuwe arbeidsplaatsen op. Veelal gaat het in callcenters om flexibele arbeidscontracten en kennen ze heel specifieke arbeidsomstandigheden. Genoeg redenen voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in het kader van het Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg een onderzoek te initiëren naar arbeid in callcenters.

Arbeid in Callcenters – Eindrapport; onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, auteur Margo Keizer, september 2000

Arbeid in callcenters

11 handvatten voor betrokkenheid

Medewerkers die zich betrokken voelen bij hun organisatie hebben een hogere productiviteit, vergroten de klanttevredenheid, zijn innovatiever, melden zich minder vaak ziek en blijven ook nog eens langer werken bij dezelfde werkgever. In dit artikel krijgt u 11 handvatten die helpen bij het verhogen van de betrokkenheid met uw medewerkers. En u leest hoe betrokken medewerkers zich verhouden tot tevreden medewerkers.

CCM nr 4-2014 12-elf-handvatten

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018

De Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs van ECABO schetst een actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de economisch-administratieve-, ICT- en veiligheidsberoepen. Daarnaast komen ontwikkelingen binnen het onderwijs aan bod op het gebied van deelname aan opleidingen, behaalde diploma’s en bestemming van gediplomeerden. Naar de monitor.

Starten met WFM

Starten met WFM? Eerst werken aan flexibilisering
Plannen en forecasten in Excel – er zijn nog veel contactcenters die nog niet zo nodig hoeven te migreren naar officiële WFM-software. Wanneer je klantcontactorganisatie groeit en meer flexibel moet worden, loop je echter de kans dat Excel zijn eigen naam niet meer kan waarmaken.
Tools gebaseerd op Excel zijn bewerkelijk en leiden vroeg of laat tot beheersproblemen. Zorgverzekeraar CZ maakte de overstap, maar ging niet over één nacht ijs. CCM 2010-1,2 starten met WFM