Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2013-2018

De Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs van ECABO schetst een actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de economisch-administratieve-, ICT- en veiligheidsberoepen. Daarnaast komen ontwikkelingen binnen het onderwijs aan bod op het gebied van deelname aan opleidingen, behaalde diploma’s en bestemming van gediplomeerden. Naar de monitor.

how to – opzet inductieprogramma

De inductietraining of introductietraining is – na een zorgvuldige werving en selectie – de succesfactor om nieuw instromend personeel goed op te leiden en in te werken. In deze how to wordt een aantal onderwerpen beschreven die tijdens een inductietraining aan bod kunnen komen. 06 how to-opzet inductieprogramma.

Raadpleeg ook de checklist didactische vormen.

how to – evaluatie opleidingen

Opleiders en trainers zien het gestructureerd evalueren van hun eigen programma’s en activiteiten vaak over het hoofd. De feedback die interne trainers verzamelen, beperkt zich in veel gevallen tot reactie-evaluatie. Deze vorm wordt ook wel als happiness sheets aangeduid: reacties van deelnemers, die iets zeggen over hoe de training door hen ervaren is. Deze feedback is onvoldoende concreet om de training inhoudelijk te kunnen verbeteren. De value for money-vraag (wat heeft deze training voor jouw organisatie opgeleverd) lijkt bij zowel in- als externe trainingen moeilijk te beantwoorden. Deze how to bevat een denkkader voor het nauwgezet evalueren van opleidingen en trainingen. 04 how to-evaluatie opleidingen

E-learning – wie zet de volgende stap?

E-learning – wie zet de volgende stap?

Met e-learning zou kennis en kunde op uniforme wijze kunnen worden overgedragen, met allerlei bijkomende voordelen zoals het kunnen meten en sturen van leermomenten en -opbrengsten. Zijn we inmiddels een stap verder dan sec computer based training?

Bouwer, E. E-learning TeleTrain Intellectueel Kapitaal 4-2008