Payrolling: is de constructie inmiddels duidelijk?

Payrolling kent verschillende verschijningsvormen, waarvan de meest bekende is dat een bedrijf zijn loonadministratie uitbesteedt aan een zogenaamde payrollonderneming, waarbij de werknemers ook in dienst zijn van de payrollonderneming. In de afgelopen periode hebben rechters verschillende uitspraken gedaan, waarbij de payrollonderneming de ene keer wel als formeel werkgever werd aangemerkt en de andere keer weer niet. Gevolg is dat in sommige gevallen onduidelijkheid ontstaat over de vraag welke partij juridisch gezien als de werkgever moet worden beschouwd. Aangezien dit behoorlijke consequenties kan hebben voor zowel werkgever als werknemer, wordt deze vraag niet zelden voorgelegd aan de kantonrechter. Lees verder (Payrolling, pdf)

Crowd recruitment en papierloos inschrijven (case)

Crowd recruitment en papierloos inschrijven (case)

SUSA is een studentenuitzendbureau dat werkt als een contactcenter. Klantcontact – online, telefonisch én fysiek – staat centraal in het businessmodel.

Bouwer, E. SUSA crowd recruitment, CR&T 2011-11

Technologie, thuiswerken en wet

Technologie, thuiswerken en wet

Een callcentermedewerker aan het werk zetten, dat kan tegenwoordig zonder handtekening en zonder kantoor. De agent is steeds vaker een zzp’er die vanuit huis werkt. Dat leidt tot nieuwe vraagstukken. Twee experts over de aansluiting tussen arbeidswetgeving en technologie. Dubbelinterview met Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit en Remco Pouw, SUSA Studentenuitzendbureau.

Bouwer, E. Susa RSM HRM dubbelinterview, CR&T 2012-10