Concurrentiebeding: wanneer wel en niet rechtsgeldig?

In de Wet Werk en Zekerheid is ook plaats ingeruimd voor het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan deel uitmaken van een arbeidsovereenkomst; in dat geval wordt vastgelegd een werknemer niet – of onder voorwaarden – mag overstappen naar een nieuwe werkgever (of als zelfstandige).

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op 1 januari 2015 of een latere datum worden gesloten kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een update.

Download de pdf: Concurrentiebeding

Solliciteren kun je leren – 8 Skype sollicitatietips van SUSA

Trends in werving en selectie

Vijftien jaar geleden waren papieren media een belangrijk communicatiekanaal voor recruiters. Er werd veel geadverteerd door uitzendbureaus en werkgevers, in kranten en arbeidsmarktbladen als Intermediair – een magazine dat inmiddels alleen nog online bestaat en samen met VK Banen een vacaturesite exploiteert. Ook databases waren in die periode nog tamelijk onderontwikkeld.

De komende jaren – en dat geldt ook voor de contactcentersector – zullen nagenoeg alle onderdelen van het werving- en selectieproces online worden uitgevoerd. De drivers hiervoor zijn duidelijk: je moet daar zijn, waar je doelgroep vertoeft; digitale processen functioneren sneller, goedkoper en qua performance transparanter, want alles is meetbaar. Die meetbaarheid wordt belangrijker naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt en de concurrentie in online werving en selectie toeneemt.

Online recruitment volgens SUSA – case 23 uit het boek #Contact

SUSA is een van de oudste uitzendbureaus van Nederland (opgericht in 1947 in Utrecht). Het bureau heeft zich gespecialiseerd in het leveren van flexibel inzetbare pools van hbo- en wo-studenten voor met name de klantcontactsector en backoffice. In enkele jaren tijd is het bedrijf veranderd van een traditioneel uitzendbureau met vijftien vestigingen in een 100 procent online organisatie.

Een kandidaat kan zich online inschrijven bij SUSA en levert daarbij zelf alle gegevens aan of de kandidaat wordt door SUSA benaderd via de crowd recruitment tool (zie pagina XX). Na die online registratie vindt een eerste screening plaats. De volgende selectieronde is een intakegesprek via Skype. Een fysieke ontmoeting is nodig omdat SUSA als arbeidsmarktpartij de identiteit van de kandidaat moet controleren. De gegevens die door de student ingevoerd zijn, worden samengevoegd tot een document ‘arbeidsovereenkomst fase A’. Ook andere benodigde documenten, zoals de loonbelastingverklaring en de pensioenverklaring worden geautomatiseerd met de juiste informatie geladen. De student kan al deze documenten op het scherm lezen of bekijken, daarna tekent hij of zij voor akkoord. Dit online accorderen gaat via een beveiligd webportal op de computer, laptop of smartphone. Er wordt een notificatie per e-mail verstuurd naar de student, met de mededeling dat er documenten voor hem/haar klaarstaan om te lezen en bij akkoord te ondertekenen. Zodra alle pagina’s gelezen zijn, klikt de uitzendkracht op ‘ja, ik ga akkoord’ en ontvangt de uitzendkracht een sms met een unieke TAN-code. Met het invullen van deze TAN-code wordt de digitale handtekening rechtsgeldig geplaatst en gaat het document via de cloud weer terug naar SUSA. De handtekening wordt digitaal toegevoegd aan alle documenten, die vervolgens als pdf’s naar het e-mailadres van de student worden verzonden. Daarmee komt er geen papier meer aan te pas, maar ook geen face-to-face contact. Alleen de allerlaatste stap, het fysiek controleren van de identiteit van de kandidaat aan de hand van een fysiek identiteitsbewijs, regelt SUSA bij de inlener. De digitale handtekening is internationaal rechtsgeldig. Met het digitaliseren van het volledige proces en het sluiten van de vijftien vestigingen is het geografische bereik van SUSA veranderd van lokaal naar (inter)nationaal.

Solliciteren via Skype

Een sollicitatiegesprek via Skype komt steeds vaker voor. Skype is namelijk snel, praktisch en scheelt reistijd en -kosten. Ook voor een digitaal sollicitatiegesprek moet je goed zijn voorbereid en je gepast kleden. SUSA geeft kandidaten acht handige tips:

1. ‘Kikkerfan001’ – een professionele Sype naam

2. Weg met die partyfoto – een professionele avatar

3. Test test – test de instellingen en de werking

4. Vermijd stoorzenders – zorg voor rust

5. Dress for succes  – zorg voor goede kleding

6. Check je omgeving – achtergrond is ook zichtbaar

7. Focus – concentreer

8. Lach! – wees open en professioneel

Meer weten: lees het blog van SUSA over solliciteren via Skype

 

how to – selectiegesprek

Het selectiegesprek is bedoeld om de match tussen organisatie, functie en kandidaat vast te stellen, op meerdere
fronten:
• beschikt de kandidaat over de juiste competenties, attitude en motivatie;
• past de kandidaat in het team (persoonlijkheid);
• past de kandidaat binnen de organisatie en past de organisatie bij de kandidaat: waarom kiest de kandidaat
voor de functie en waarom voor jouw organisatie?
Het doel is dus het gericht verzamelen van informatie, maar ook staat wederzijdse kennismaking voorop. Hoe beter
het selectiegesprek verloopt, des te beter beide partijen een beslissing kunnen nemen over de match.

Dit document geeft handvatten voor de aanpak van het selectiegesprek. 07 how to-selectiegesprek

Crowd recruitment en papierloos inschrijven (case)

Crowd recruitment en papierloos inschrijven (case)

SUSA is een studentenuitzendbureau dat werkt als een contactcenter. Klantcontact – online, telefonisch én fysiek – staat centraal in het businessmodel.

Bouwer, E. SUSA crowd recruitment, CR&T 2011-11

Multitasking as a predictor of call center agents’ performance (onderzoek)

Doing It All At Once: Multitasking as a predictor of call center agents’ performance and performance-based dismissal (Onderzoek)

Multitasking has become an important skill in many jobs. Still, the predictive validity of jobapplicants’ multitasking abilities has rarely been tested empirically. The current study focuses on the multitasking ability of call center applicants. Results from a Dutch call center show that applicants’ multitasking ability as assessed during personnel selection indeed predicts their later job performance as call center agents as well as their likelihood of losing their job for poor performance. While some of these relationships could be explained via applicants’ fluid intelligence, results also support the usefulness of including measures of multitasking ability in the current selection procedure.

Horst, A. C. van der, Klehe, U.C. en Leeuwen, L. van. Doing it all at once. Multitasking as a predictor of call center agents’ performance. International Journal of selection and assessment, Volume 20 Number 4, 2012, Blackwell Publishing Ltd

The True Cost of Attrition (onderzoek)

The True Cost of Attrition (onderzoek)

In dit artikel wordt ingegaan op onderzoek uit 2007, uitgevoerd door InContact, naar de werkelijke kosten van personeelsverloop in contactcenters. Veel kosten blijven in de dagelijkse praktijk verborgen. In het artikel staan ook tips om zicht en vast te krijgen op deze kosten.

Vidal, R. en McConnell, M. True cost of attrition, 2008 – InContact