Van Nieuw naar Beter Werken

Bent u al over op Het Nieuwe Werken (HNW), gaat u ermee beginnen of is HNW binnen uw organisatie alweer een gepasseerd station? Veel organisaties hebben de afgelopen jaren de overstap gemaakt naar HNW, maar de geluiden over het succes wisselen.
Er zijn fervente voorstanders, met Microsoft als aansprekend voorbeeld, maar ook organisaties die HNW-maatregelen alweer (deels) terugdraaien, zoals Yahoo dat zijn personeel opriep om weer naar kantoor te komen. Ook op de werkvloer is men wisselend enthousiast, zo blijkt uit diverse onderzoeken. TNO en Profile Dynamics onderzochten de invloed van persoonskenmerken en drijfveren op HNW en laten zien waar organisatiebelangen en belangen van werknemers samen komen. In deze whitepaper zijn de resultaten uit dit onderzoek vertaald naar
vier praktische aanbevelingen die u helpen om niet alleen Nieuw maar vooral Beter te werken.

Profile Dynamics 2014 whitepaper_Het_Nieuwe_Werken