Wat verandert er voor HR per 1 juli 2014?

Over de Wet Werk en Zekerheid is al het nodige geschreven en te doen geweest. De verwachting is dat de Eerste Kamer op of rond 10 juni a.s. aan die wet (en zeker aan een aantal onderdelen dat per 1 juli a.s. in werking treedt) zijn zegen zal geven. In deze blog aandacht voor enkele wetswijzigingen die dan per 1 juli a.s. ingaan. Naar het blog.